1392-10-14
ثبت نام هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم
جهت ثبت نام در هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم لطفا به اینترانت شرکت ملی گاز مراجعه نمایید.
1391-12-1
معرفی دار القرآن الکریم شرکت ملی گاز ایران
«دارالقرآن الكريم مركز» به عنوان مجموعه اي متمركز وتصميم ساز، به منظور انسجام بيش از پيش و تعميق و هماهنگي برنامه ها و فعاليتهاي قرآني و پرهيز از هر گونه موازي كاري، تأسيس گرديده...
1391-11-14
ثبت نام مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه كاركنان، همسران و فرزندان کارکنان
ثبت نام ششمين دوره مسابقات قرآن كريم، نهج البلاغه «بهار در بهار» ويژه كاركنان و نیز هفدهمین دوره مسابقات قران کریم و نهج البلاغه ویژه فرزندان کارکنان شركت ملي گاز ايران
1390-9-28
شوراي فرهنگي
آدرس پايگاه اينترنتي شوراي فرهنگي شركت ملي گاز ايران
تهران خ.کریمخان خ.آبان جنوبی پ.77
تلفن:  84877390-021
تلفن:  84877391-021

E-mail: farhangi@nigc.ir
     info@nigcquran.ir
مدیریت سایت