ثبت نام اطلاعات آزمون ویرایش مشخصات پرینت مشخصات

ثبت نام هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم

جهت ثبت نام در هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم لطفا به اینترانت شرکت ملی گاز مراجعه نمایید.

معرفی دار القرآن الکریم شرکت ملی گاز ایران

«دارالقرآن الكريم مركز» به عنوان مجموعه اي متمركز وتصميم ساز، به منظور انسجام بيش از پيش و تعميق و هماهنگي برنامه ها و فعاليتهاي قرآني و پرهيز از هر گونه موازي كاري، تأسيس گرديده

ثبت نام مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه كاركنان، همسران و فرزندان کارکنان

ثبت نام ششمين دوره مسابقات قرآن كريم، نهج البلاغه «بهار در بهار» ويژه كاركنان و همسران کارکنان و نیز هفدهمین دوره مسابقات قران کریم و نهج البلاغه ویژه فرزندان کارکنان شركت ملي گاز ايران(سال 92-1391) آغاز و در حال انجام است.

شوراي فرهنگي

آدرس پايگاه اينترنتي شوراي فرهنگي شركت ملي گاز ايران به شرح زير مي باشد:

http://farhangi.nigc.ir

 
مدیریت سایت